ZAREA – Cuvântul dat e cuvânt respectat

Informare cu privire la politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: 13.12.2019

Suntem ZAREA S.A., și ne puteți contacta oricând: zarea.ro/contact.

Respectăm dintotdeauna și din principiu dreptul dumneavoastră la viață privată, iar website-ul nostru a fost conceput pentru a vă respecta acest drept, precum și pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Pentru ca acest website să funcționeze corespunzător pentru dumneavoastră și pentru ca noi să putem afla cum navigați în site-ul nostru, spre a ne putea îmbunătăți modul în care va prezentăm activitatea noastră, suntem nevoiți să colectăm și unele date cu caracter personal. Vă asigurăm că toate datele pe care le colectăm sunt menținute la minimul necesar și ne bazăm pe temeiuri legale și interesul legitim al desfășurării în bune condiții a obiectului de activitate al companiei noastre.

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți politica noastră privind confidențialitatea datelor, după cum urmează. Pentru a vă asigura că totul este ușor de citit, am inclus pentru fiecare aspect un titlu și o scurtă explicație simplă.

Datele pe care le prelucrăm atunci când folosiți website-urile noastre și celelalte prezențe ale noastre online (inclusiv pagina noastră de Facebook, canalul de YouTube, contul de Instagram etc.)

Câteva exemple:

De ce prelucrăm aceste date

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

Prelucrăm aceste date în scopul legitim al îndeplinirii obiectului nostru de activitate, inclusiv:

Conform cerințelor legilor în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ZAREA S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Cât timp păstrăm datele

Cookie-ul de sesiune expiră la ieșirea din site. Cookie-ul privind declarația de vârstă expira în 30 de zile de la ultima accesare. Mesajele de la dumneavoastră se șterg la 36 de luni de la ultimul e-mail primit. Adresa dumneavoastră se păstrează până la confirmarea livrării coletului la curier.

Datele dumneavoastră sunt în siguranță cu noi

Nu punem datele dumneavoastră la dispoziția terțelor părți decât în condițiile prevăzute de lege, către entitățile împuternicite în cadrul contractelor realizate în vederea îndeplinirii obiectului nostru de activitate în condiții optime, și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Sub nicio formă nu vindem datele dumneavoastră, nici individual, nici ca parte a unei baze de date.

ZAREA S.A. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, numai după o atentă selecție în ceea ce privește conformarea cu legile în vigoare sau în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Vă protejăm suplimentar

Website-ul nostru este găzduit în condiții de securitate (SSL), pentru un plus de protecție.

Important! Dețineți controlul asupra modului în care vă sunt folosite datele.

Spre exemplu, când ați accesat site-ul nostru ați acceptat faptul că folosim cookies. Dacă însă vă răzgândiți, puteți să gestionați cookie-urile din browserul dumneavoastră și să nu acceptați plasarea lor pe calculatorul dumneavoastră la o accesare viitoare.

Ne puteți solicita oricând datele pe care le avem despre dumneavoastră, și le veți primi în maxim 30 de zile, în format ușor de citit cu programe comune, cum ar fi Microsoft Office, Acrobat Reader sau altele.

De asemenea, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

Vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de legile în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora (dreptul de a fi uitat).

În cazul în care considerați că nu procedăm corect în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți să vă adresați autorităților competente, aici: www.dataprotection.ro.